Kull G2017-06-23T14:20:28+00:00

Kull G

Ch Levrasjöns Gustav

Ch Chandis Bisha

Goliat

Gladys

Greta Garbo