Chandis Andra L-Kull
Född  17/4-19

Hane  Hane  Hane  Tik  Tik  Tik

Hane 1 1 vecka

Hane 2 1 vecka

Hane 3 1 vecka

Tik 1 1 vecka

Tik 2 1 vecka

Tik 3 1 vecka