Chandis Andra K-Kull
Född Naturligt 17/2-19

Kurre Kurridutt 3 Veckor

Kurre Kurridutt 5 Veckor

Kurre Kurridutt 7 Veckor

Kurre Kurridutt 4 Veckor

Kurre Kurridutt 6 Veckor

Kurre Kurridutt 8 Veckor

Katla 3 veckor

Katla 5 veckor

Katla 7 veckor

Katla 4 veckor

Katla 6 veckor

Katla 8 veckor