Qvintessa födde 1 Hane och 1 Tik 2024-05-07

Xander 4 veckor

Xander 6 veckor

Xander 5 veckor

Xander 7 veckor

Xander 8 veckor

Xeminna 4 veckor

Xeminna 6 veckor

Xeminna 5 veckor

Xeminna 7 veckor

Xeminna 8 veckor