Selma födde Chandis Andra O-Kull 14/4-21 Naturligt

3 Hanar 3 Tikar

Olle 4 veckor

Olle 6 veckor

Olle 5 veckor

Olle 7 veckor

Olle 8 veckor

Olof 4 veckor

Olof 6 veckor

Olof 5 veckor

Olof 7 veckor

Olof 8 veckor

Orvar 4 veckor

Orvar 6 veckor

Orvar 5 veckor

Orvar 7 veckor

Orvar 8 veckor

Ockra 4 veckor

Ockra 6 veckor

Ockra 5 veckor

Ockra 7 veckor

Ockra 8 veckor

Opal 4 veckor

Opal 6 veckor

Opal 5 veckor

Opal 7 veckor

Opal 8 veckor

Owa 4 veckor

Owa 6 veckor

Owa 5 veckor

Owa 7 veckor

Owa 8 veckor