2003-05-12 – 2016-09-08

NORD UCH INT UCH NORDV-05 SV-06 NORDV-07 WW-08 NORD VV-11 VWW-12 RLD N
Chandis Madicken“Madde”

Madde bor inte hos oss längre, utan hon har flyttat till Katrineholm hos Petra.Hon älskar lydnad, att sitta i alla knän hon hittar, och barn. Ögonlyst Ua Patella Ua Bäckenröntgad MH-Beskriven med 1:a På Skott