Kull Å

Å- Kullen födda 13/9-12 2 Hanar 2 Tikar

Ådi 7 veckor

Ådi 5 veckor

Åke 7 veckor

Åke 5 veckor

Åckra 7 veckor

Åckra 5 veckor

Åska 7 veckor

Åska 5 veckor

Ådi 6 veckor

Ådi 4 veckor

Åke 6 veckor

Åke 4 veckor

Åckra 6 veckor

Åckra 4 veckor

Åska 6 veckor

Åska 4 veckor