Kull Ä

Ä- Kullen Födda 8/1 2013 1 Hane 2 Tikar

Älvis 8 veckor

Älvis 6 veckor

Ärtan 8 veckor

Ärtan 6 veckor

Äster 8 veckor

Äster 6 veckor

Älvis 7 veckor

Älvis 5 veckor

Ärtan 7 veckor

Ärtan 5 veckor

Äster 7 veckor

Äster 5 veckor