Kull G

Ch Levrasjöns Gustav

Ch Chandis Bisha

Goliat

Gladys

Greta Garbo