Kull Z

Z- Kullen födda 21/2-12 2 Hanar 2 Tikar

Zebastian 8 veckor

Zebastian 7 veckor

Zebastian 8 veckor

Zebastian 6 veckor

Zink 8 veckor

Zink 7 veckor

Zelda 8 veckor

Zelda 7 veckor

Zumba 8 veckor

Zumba 7 veckor

Zink 8 veckor

Zink 6 veckor

Zelda 8 veckor

Zelda 6 veckor

Zumba 8 veckor

Zumba 6 veckor